Opleidingen en trainingen heftruckchauffeur

In de praktijk wordt vaak gedacht dat het rijden met en de bediening van een heftruck wel meevalt. Het blijkt echter een vaardigheid te zijn die de nodige vakbekwaamheid en deskundigheid van de bestuurder vergt. De risico's met het werken van heftruck's zijn groot. Ieder jaar gebeuren er helaas dan ook nog steeds een aantal dodelijke ongevallen. De technische mogelijkheden om deze ongevallen te beheersen zijn vaak beperkt. Organisatorische maatregelen hebben meer effect, zo blijkt uit onderzoeken.

De werkgever is volgens de Arbo-wetgeving verantwoordelijk, dat werknemers die werken met een mobiel arbeidsmiddel, over een specifieke deskundigheid beschikken. Hij dient zorg te dragen voor het juiste onderricht of de juiste training, die voor de specifieke werksituatie van de werknemer vereist is. En dit geldt niet alleen voor de professionele heftruckchauffeur, maar ook voor medewerkers die incidenteel of onregelmatig met een heftruck werken. Om medewerkers op een zo veilig mogelijke manier om te laten gaan met uw bedrijfsmateriaal kunnen wij gecertificeerde opleidingen en/of trainingen voor o.a. vorkheftruckchauffeur verzorgen. Als de cursus bij ons gegeven wordt, worden uw eigen werkprocessen niet verstoord. Het is ook mogelijk de opleiding bij u op het bedrijf te geven. Het voordeel hiervan is dat uw medewerkers op hun eigen machines en in hun eigen werkomgeving de training kunnen volgen. Mogelijk onveilige situaties op de werkvloer kunnen eveneens direct verduidelijkt worden. Dit kan in belangrijke mate bijdragen aan het verminderen van bijvoorbeeld aanrijd-ongevallen.

 

Onze trainingen kenmerken zich door maatwerk en persoonlijke aandacht. Er zijn eendaagse veiligheidstrainingen, speciaal bedoeld voor bedieners van gemotoriseerde hijs-, hef-, of transportvoertuigen die 16 jaar of ouder zijn en beschikken over een redelijke mate van rij- en bedieningsvaardigheden. Ook zijn er uitgebreide trainingsprogramma's voor personen die (nog) niet beschikken over de nodige ervaring. Bij problemen met de Nederlandse taalvaardigheid bestaat de mogelijkheid dat de toets mondeling wordt afgenomen. Maar ook voor cursisten die last blijken te hebben van faalangst of onzekerheid, maken we apart tijd vrij voor extra begeleiding.

 


Veilig en efficiënt...

De risico's van ondeskundig gebruik van interne transportmiddelen wordt nog steeds onderschat, alhoewel het aantal niet-opgeleide werknemers in de laatste jaren sterk is afgenomen. Naast alle aspecten van veilig werken, wordt in al onze opleidingen ook aandacht besteed aan het aspect: efficiënt werken. Uit onderzoek blijkt dat een vergroting van de vakbekwaamheid door middel van gerichte scholing bijdraagt aan een doelmatige goederenstroom en daarmee aan een hoger rendement.

 


Scholing en bijscholing...

De technologische ontwikkelingen op het gebied van intern transport gaan razendsnel. Ook de veiligheidsvoorschriften worden steeds aangepast aan strengere eisen. Wij volgen alle ontwikkelingen op de voet en passen ons opleidingsprogramma daarop aan.
 
Het is dan ook eigenlijk niet voldoende om uw werknemer slechts een keer een cursus te laten volgen. De kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het besturen van een hef- en of reachtruck, dienen regelmatig bijgehouden te worden. Dit kan via een herhalings-cursus.  Op deze wijze blijft men up-to-date en zakt de eerder opgedane kennis niet weg.
 
Om veilig te blijven werken geldt de aanbeveling dat heftruckchauffeurs hun certificaat in ieder geval elke vijf jaar verlengen. Aanpassing of herhaling van de opleiding kan ook eerder noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld als er sprake is van een functiewijziging en/of wijziging van werkzaamheden, werkmethoden of werkomstandigheden. Of als er wijzigingen zijn in aard en omvang van risico's die het werk voor werknemers oplevert op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn.