Veiligheidskeuring heftrucks

Volgens de regels van de Arbo-wet moet u intern transport materiaal minstens 1x per jaar door een deskundige laten keuren. Als er sprake is van sterk verhoogde inzetcondities en -duur dan dient de keuringsfrequentie verhoogd te worden naar een keer per halfjaar of per kwartaal. Terwijl de onderhoudsbeurt met name gericht is op het inzetbaar houden van de machine, is een periodieke veiligheidskeuring gericht op het terugdringen van risico's. Door de combinatie van beide beoordelingen, krijgt de keuring meer diepgang en is het voor de ondernemer ook kostenbesparend. Ongevallen, dure reparaties en/of lichamelijke klachten zijn vaak aantoonbaar het gevolg van achterstallig onderhoud en het ontbreken van periodieke keuringen.

Doordat wij beschikken over goed opgeleide, gediplomeerde keurmeesters kunnen wij uw machines keuren volgens de wettelijke richtlijnen en normen.

Met een gekeurde truck bent u niet alleen verzekerd van een betrouwbare truck, maar wordt ook de veiligheid van uw mensen gewaarborgd.

 

EEN OBJECTIEVE VEILIGHEIDSKEURING

De keurmeester controleert de technische staat van de machine aan de hand van de uitgebreide inspectielijst. Als de keurmeester van oordeel is dat het transportmiddel inderdaad aan de gestelde eisen voldoet, brengt hij een genummerde sticker aan. Een objectieve veiligheidskeuring is bij ons gegarandeerd.

onderdelen VEILIGHEIDSKEURING

Onze veiligheidskeuring omvat essentiële onderdelen, zoals:

 • Identificatie,
 • Cabine/veiligheidsgordel,
 • Bedieningsplaats,
 • Hefgedeelte,
 • Voor- en achterassen,
 • Besturing,
 • Voorzetapparatuur,
 • Hydraulische installatie,
 • Remmen, aandrijving,
 • Elektrische installatie,
 • Uitlaatsysteem,
 • Chassis-& constructiedelen,
 • Brandstofsysteem
 • Diversen, bijvoorbeeld: veiligheidsstickers,
  reflectieplaat langzaam rijdend verkeer etc.